תפריט נגישות

סרן עמנואל בן ישי בנישו ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
עמנואל
בן ישי
בנישו
ז"ל
מ.א. 2028080
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

במלחמת יום הכיפורים פיקד סרן עמנואל בן ישי ז"ל על פלוגה שלחמה ב"אבו-רודס" ועסקה במרדפים אחרי אנשי קומנדו מצריים. במהלך המרדפים דאג סרן עמנואל בן ישי ז"ל לאנשיו ופעל בכל דרך שהיא, למניעת הפגעותם תוך סיכון עצמי רב.
ב-13 באוקטובר 1973 בעת התקלות באנשי קומנדו מצריים, התפתח קרב ואנשי הקומנדו המצרי תפסו מחסה במערה. סרן עמנואל בן ישי ז"ל לקח מאחד מחייליו בזוקה, חשף עצמו לאש האויב וירה לעברם. בנסותו להגיע למערה נפגע ונפל. במעשיו הוכיח סרן עמנואל בן ישי ז"ל דוגמה ומופת לחייליו באומץ ליבו, קור רוחו ודביקותו במשימה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
13/10/1973
תשרי תשל"ו
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה