תפריט נגישות

דבר מפקד החטיבה

"מה רבים שאינם כבר בינינו, אך נזכור את כולם" (הרעות, חיים גורי)

מידי שנה נאספים אנו אל המצודה, אתר של לחימה וגבורה, מופת של נחישות והקרבה, מתכנסים כאיש אחד בלב אחד להתייחד עם זכרם של יקירינו שנפלו במהלך השנים מהקמת החטיבה בתש"ח ועד היום. והם רבים, כה רבים הם ושונים, כל אחד ואחת עולם ומלואו. שונים, אך שווים היו בשבועתם ובמסירותם להגן על המדינה בכל מאודם ולתרום את חלקם.
על כך זיכרונם לעד בליבנו, אנחנו נזכור את כולם!

אנחנו דור ההווה בגבעתי, דור שמחויב למורשתם, שמוקיר זוכר ומצדיע להם, לדמותם לרוחם ולדרכם, דור שמקווה להיות ראוי לצעוד בשבילים בהם דרכה כף רגלם, דור חדור שליחות שמחד מלמד אצבעותיו מלחמה וידיו לקרב ומאידך פורץ שבילים חדשים, בונה ונוטע, דור של אוהבים, דור של חולמים.
את המורשת אותה הותירו, חקקנו על לוח ליבנו  והיא לנו אורים ותומים, היום תורנו. תרמיל מעשיהם ומורשתם עמוס על שכמנו ואנו עולים בהר, לא ניסוב לאחור.

מורשת הקרב של חטיבת גבעתי שזורה עוד בסיפור הקמת המדינה, ופרקים מפוארים נוספים נכתבו בה במעלה השנים ובמלחמות ישראל ממש עד ימינו.

לימוד והטמעת הרוח והמורשת של גבעתי לדורותיה, נקבע כאחד מארבעת יעדי החטיבה לשנה זו, שנת השבעים להקמת המדינה והחטיבה; אתר החטיבה המתחדש, שיפוץ המצודה, המוזיאון ושדרוג מערכות ההנצחה, וכן פעולות מעשיות אותן אנו מקיימים עם הלוחמים על מנת להנחיל להם את מורשת הנופלים, להעמיק אצלם את הידע על מה שנעשה לפניהם ולחבר אותם בעבותות ברזל ערכיות לדורות שלפניהם, הם רק חלק מן הביטויים להטמעת המורשת, ולחיזוק ערך השליחות וצדקת הדרך.

נמשיך להתכונן ליום פקודה ונאחל שרק נדע ימים של אחדות, של ההחלמה לפצועים, של דרור לאסורים והשבת הבנים, שנמשיך להיות ראויים לאמון אזרחנו פקודנו ומפקדנו.
'יחד ורק יחד ננצח'.

מפקד חטיבת גבעתיבניית אתרים: לוגו חברת תבונה